Beslisnota bij Kamerbrief Nationaal Hervormingsprogramma 2023 en overheveling middelen Brexit Adjustment Reserve

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief Nationaal Hervormingsprogramma 2023 en overheveling middelen Brexit Adjustment Reserve (PDF | 2 pagina's | 196 kB)