Beslisnota's bij Kamerbrief over doelen en voortgang Masterplan basisvaardigheden funderend onderwijs

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief over doelen en voortgang Masterplan basisvaardigheden funderend onderwijs (PDF | 7 pagina's | 1,6 MB)