Eindrapportage onderzoek VG7-profiel

Inzicht in (persoons)kenmerken die mogelijk onderscheidend zijn voor actualisatie zorgprofiel voor mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende (zware) gedragsproblematiek (VG7).

Eindrapportage onderzoek VG7-profiel