Beslisnota bij Kamervragen D66 over decoratiestelsel

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen D66 over decoratiestelsel