Beslisnota bij Kamerbrief bij WODC-rapport over de rol van encryptie in de opsporing

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij WODC-rapport over de rol van encryptie in de opsporing (PDF | 4 pagina's | 163 kB)