Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatie Subsidieregeling Praktijkleren 2019-2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatie Subsidieregeling Praktijkleren 2019-2022 (PDF | 2 pagina's |181 kB)