Beslisnota bij Kamerbrief beter benutten bestaande woningvoorraad

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief beter benutten bestaande woningvoorraad (PDF | 3 pagina’s | 125 kB)