Beslisnota bij Kamerbrief over sturingsmodel NLCS

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over sturingsmodel NLCS (PDF | 3 pagina's | 154 kB)