Onderliggende beslisnota beleidsreactie en Kamervragen RIVM rapport poly-acrylamide

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota beleidsreactie en Kamervragen RIVM rapport poly-acrylamide (PDF | 7 pagina’s | 303 kB)