Literatuurverkenning RIVM poly-acrylamide

Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Afbraak van polyacrylamide en mogelijke vorming acrylamide in diepe plassen. Een literatuurverkenning' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zij geeft haar beleidsreactie. Ook stuurt zij de antwoorden op vragen van de Tweede Kamerleden Hagen (D66) en Van Esch (PvdD) over het rapport.

Kamerbrief bij Literatuurverkenning RIVM poly-acrylamide (PDF | 3 pagina’s | 303 kB)