Antwoorden op Kamervragen literatuurverkenning poly-acrylamide

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'RIVM: Onduidelijk of kankerverwekkende stof in natuurplassen vrijkomt na stort granuliet'. Het Tweede Kamerlid Van Esch (PvdD) had de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen literatuurverkenning poly-acrylamide Van Esch (PDF | 4 pagina’s | 258 kB)