Antwoorden op Kamervragen literatuurverkenning poly-acrylamide Hagen D66

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen over kankerverwekkende stoffen die vrijkomen bij het storten van granuliet in natuurplassen. Het Tweede Kamerlid Hagen (D66) had de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen literatuurverkenning poly-acrylamide Hagen (PDF | 2 pagina’s | 103 kB)