Beslisnota bij Kamerbrief over voornemen overname aandelen Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland door de Staat

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voornemen overname aandelen Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland door de Staat (PDF | 6 pagina’s | 186 kB)