Beslisnota bij Kamerbrief Defensie Strategie Data Science en AI 2023-2027

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief Defensie Strategie Data Science en AI 2023-2027