Beslisnota bij Kamervragen over miljarden voor pensioenen militairen en politieke ambtsdragers

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over miljarden voor pensioenen militairen en politieke ambtsdragers