Beslisnota kwartaalrapportage CBR ‘corona-inhaalslag examens’ 1e kwartaal CBR

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota kwartaalrapportage CBR ‘corona-inhaalslag examens’ 1e kwartaal CBR (PDF | 3 pagina's|129 kB)