Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang en voortzetting versterkte handhavingsstrategie mest

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang en voortzetting versterkte handhavingsstrategie mest