Beslisnota bij Kamerbrief met Geannoteerde Agenda formele Telecomraad 2 juni 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met Geannoteerde Agenda formele Telecomraad 2 juni 2023