Beslisnota bij Kamerbrief over Ratificatie facultatief protocol bij het VN-Verdrag Handicap, IVRK en IVESCR

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Ratificatie facultatief protocol bij het VN-Verdrag Handicap, IVRK en IVESCR