Beslisnota bij Kamerbrief over inwerkingtreding wetswijziging WSNP

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over inwerkingtreding wetswijziging WSNP  (PDF | 2 pagina's | 140 kB)