Beslisnota bij Kamerbrief over herzien A-status van COVID-19

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over herzien A-status van COVID-19