Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering diverse moties en toezeggingen bouwregelgeving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering diverse moties en toezeggingen bouwregelgeving