Beslisnota bij Voortgangsbrief kansspelen op afstand

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Voortgangsbrief kansspelen op afstand (PDF) | 3 pagina's | (338,92 KB)