Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over verantwoordingsstukken 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over verantwoordingsstukken 2022