Beslisnota bij Kamerbrief over voorhangprocedure besluit tot invoering van een register voor zeer zorgwekkende stoffen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhangprocedure besluit tot invoering van een register voor zeer zorgwekkende stoffen