Beslisnota bij Kamerbrief over premiedifferentiatie Werkloosheidswet (WW)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over premiedifferentiatie Werkloosheidswet (WW)