Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsreactie brief Inspectie belastingen, toeslagen en douane knelpunten sociaal raadslieden

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsreactie brief Inspectie belastingen, toeslagen en douane knelpunten sociaal raadslieden