Beslisnota bij Kamerbrief over 5e rapportage staatsagent KLM

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over 5e rapportage staatsagent KLM