Beslisnota's bij Kamerbrief met Kabinetsreactie op IBO Vereenvoudiging sociale zekerheid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief met Kabinetsreactie op IBO Vereenvoudiging sociale zekerheid