Beslisnota bij Kamerbrief diverse onderwerpen zorg en onderwijs

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief diverse onderwerpen zorg en onderwijs