Beslisnota bij aanbiedingsbrief non-paper Europees sanctieraamwerk voor aanpak ernstige corruptie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief non-paper Europees sanctieraamwerk voor aanpak ernstige corruptie