Beslisnota bij Kamerbrief over financiële haalbaarheid investeringen corporaties en lokale prestatieafspraken 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over financiële haalbaarheid investeringen corporaties en lokale prestatieafspraken 2023