Beslisnota bij Kamerbrief over alternatieve oplossingen voor aanhoudende bestuurlijke problemen in gemeenten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over alternatieve oplossingen voor aanhoudende bestuurlijke problemen in gemeenten