Beslisnota bij Aanbiedingsbrief onderzoeksrapporten wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief onderzoeksrapporten wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb