Beslisnota bij Kamerbrief voorkeurslocaties demonstratieprojecten waterstof op zee

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief voorkeurslocaties demonstratieprojecten waterstof op zee