Beslisnota bij Kamerbrief uitkomsten evaluatie Commissie Mijnbouwschade

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief uitkomsten evaluatie Commissie Mijnbouwschade