Beslisnota bij Kamerbrief over de positie van patiënten en cliënten binnen het zorgsysteem

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over de positie van patiënten en cliënten binnen het zorgsysteem