Beslisnota bij Kamerbrief Kamerbrief over Betaaltermijnen overheid 2022 en rapport Publiek toezicht Wet Verkorten wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief Kamerbrief over Betaaltermijnen overheid 2022 en rapport Publiek toezicht Wet Verkorten wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen