Beslisnota bij Kamerbrief over Primos-prognose en rapportage plancapaciteit

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Primos-prognose en rapportage plancapaciteit