Beslisnota bij Kamerbrief over start voorbereidende werkzaamheden Binnenhofrenovatie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over start voorbereidende werkzaamheden Binnenhofrenovatie