Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de Inkomensondersteuning AOW (IOAOW)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de Inkomensondersteuning AOW (IOAOW)