Beslisnota bij Kamervragen over de Deense studie 'Batch-dependent safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine'

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over de Deense studie 'Batch-dependent safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine'