Beslisnota bij Kamerbrief over beantwoording schriftelijk overleg 9 juni jl inzake Advies Deskundigenberaad Zoönosen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over beantwoording schriftelijk overleg 9 juni jl inzake Advies Deskundigenberaad Zoönosen