Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak belastingconstructies en fiscale regelingen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak belastingconstructies en fiscale regelingen