Beslisnota bij Kamervragen over eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen