Beslisnota bij Kamerbrief reactie petitie kortingen ouderenzorg en controversieelverklaring Kaderbrieven Wlz en IBO ouderenzorg

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief reactie petitie kortingen ouderenzorg en controversieelverklaring Kaderbrieven Wlz en IBO ouderenzorg