Beslisnota's bij Kamerbrief borging van de onderwijsroute binnen het inburgeringstelsel

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief borging van de onderwijsroute binnen het inburgeringstelsel