Beslisnota bij Kamervragen over Risico Analyse Model (RAM)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over Risico Analyse Model (RAM)