Beslisnota bij Kamerbrief bij contourennotitie Nota Ruimte

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij contourennotitie Nota Ruimte