Beslisnota bij antwoorden Kamervragen noodzaak en veiligheid coronaboostervaccins en nieuwe vaccinatieronde oudere en kwetsbare personen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen noodzaak en veiligheid coronaboostervaccins en nieuwe vaccinatieronde oudere en kwetsbare personen